Girona Landscape Masterplan

Location : Girona , Catalunya, Spain
Date of Project  :
2006-2010
Status :
Study
Surface :
557.906 Ha
Client : 
Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Observatori del Paisatge