Study of the Historical Catalan Boulevards

Location : Barcelona, Spain
Date of Publication : 2007
Status : Study
Client : Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP). Direcció General d’Arquitectura i Paisatge